Fiske Fröåtjärn

Fröåtjärn är mest känd för sin orörda stam av röding.
Ett viltvatten som går att nå både sommar och vintertid. Närheten till civilisation men ändå en vildmarksupplevelse är vad Fröåtjärn bjuder på.

Tjärnen ligger mycket vackert, ca 500 m norr om Åre Björnen centrum, med storslagen utsikt mot Åreskutan.

Perfekt avstånd för familjefiskeutflykt.

Fiskarter är  Röding 60%, Öring 30%, Lake 10 %.

Grillplatser finns lättåtkomligt från led mot Fröågruva.

Fiskekort: Köper du direkt på ifiske.se

Skidcenter har försäljning av enklare fiskeredskap.